Strona główna Strona główna » O fundacji » Misja fundacji

Misja fundacji

Naszą misją jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesienie pomocy ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Realizujemy zadania przez finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz lekarstw dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Naszym celem jest szczególnie organizowanie i finansowanie działań mających na celu pomoc w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz integracji społecznej, niepełnosprawnych dzieci osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Specjał.

Niezależnie od powyższego, zamierzamy również podjąć się organizacji i prowadzenia działań mających na celu wspieranie szerszego zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich integrację ze społeczeństwem.

fundacjaspecjal.pl © 2011, All rights reserved | Polityka cookies

projekt i realizacja baudesign.pl