Strona główna

Przedsiębiorstwo Specjał w 2010 roku założyło Fundację, której działalność wspierać ma przede wszystkim osoby niepełnosprawne, dyskryminowane, wykluczone, jak również ich rodziny i osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Fundacja działa na zasadzie angażowania wolontariuszy wykonujących zadania w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

Czytaj więcej...

2018-08-06 08:05

31 PAŹDZIERNIKA 2018 - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE STYPENDIUM

W tym roku Fundacja rozszerzyła działania o utworzenie programu stypendialnego promującego talenty i wybitnie...

2018-06-14 13:35

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SPECJAŁ

Zamieszczamy sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok 2017 z działalności Fundacji Specjał.

fundacjaspecjal.pl © 2011, All rights reserved | Polityka cookies

projekt i realizacja baudesign.pl