Strona główna Strona główna » O fundacji » Cele fundacji

Cele fundacji

Celem fundacji jest:

  1. Wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej

  2. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym

  3. Niesienie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

  4. Utworzenie programu stypendialnego, programu wyrównującego szanse edukacyjne, promującego talenty i wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież z ubogich rodzin - NOWY CEL!

  5. Pomoc w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych - NOWY CEL!

fundacjaspecjal.pl © 2011, All rights reserved | Polityka cookies

projekt i realizacja baudesign.pl