Strona główna Strona główna » Aktualności » Aktualność

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

2015-01-26 07:19

Fundacja Specjał jest organizacją pożytku publicznego od sierpnia 2013 r. Zarząd Fundacji apeluje do wszystkich o wsparcie i pomoc na szczytne cele, dla których Fundacja została powołana.

Przekaż 1% swojego podatku na działalność organizacji.

Celem Fundacji jest:

  • wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, niesienie pomocy ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej, zawodowej.
  • wspieranie i prowadzenie inicjatywy o charakterze zawodowym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
  • niesienie pomocy osobom znajdującym się szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Aby przekazać swój 1% podatku ...

Wystarczy w rozliczeniu rocznym w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisać:

  1. Nazwa OPP: FUNDACJA SPECJAŁ
  2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000373138
  3. Kwotę, stanowiącą wartość 1% podatku po zaokrągleniu dziesiątek groszy w dół
  4. W rubryce: "Informacje uzupełniające" - można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%.

tl_files/pliki/galerie/PIT.png

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy zdecydują się wesprzeć działalność Fundacji i przekażą 1% swojego podatku. Pieniądze pozyskane z tego źródła w całości przeznaczone będą na działalność statutową i realizację misji fundacji.

Jeżeli chcialiby Państwo podarować Fundaci więcej niż 1% podatku, prosimy o wpłaty na konto:
FUNDACJA SPECJAŁ
PBS Bank O/Rzeszów numer konta: 66 8642 1126 2012 1133 2789 0001

Wszystkim darczyńcom dziękujemy! 

Wróć

fundacjaspecjal.pl © 2011, All rights reserved | Polityka cookies

projekt i realizacja baudesign.pl